جرقه انقلاب – اقدامات و تظاهرات عده‌أی از طلاب قم در روز [۱۳۵۶/۱۰/۱۸]

نام کتاب:انقلاب اسلامى به‌ روایت اسناد ساواک جلد ۲
روزشمار: 1356/10/18
صفحه:۲۲
گزارش خبر موضوع: اقدامات و تظاهرات عده‌أی از طلاب بدنبال تظاهرات روز [۲۵۳۶/۱۰/۱۸] روز [۱۳۳۶/۱۰/۱۹] در مدرسه خان تعدادی از طلاب گردد هم جمع شده و شخصی بنام سیدحسن شجاعی مازندرانی طی مطالبی چنین اظهار داشت (جوانان مسلمان با هم متفق باشید و از هم جدایی نیازندازید این حکومت یزیدی میخواهد میان ما مسلمانها با دین جدایی اندازد و این بی‌دینها چکار میکنند مطالب پوچ و غلط پخش میکنند تا بتوانند مردمان مسلمان را از خداو قران و علما و مراجع و امام خمینی جدای اندازند حکومت را باید خدا انتخاب کند حکومت عصر حاضر را خدا انتخاب نکرده است.) دراین موقع تظاهرات شروع و تعدادی از آنها به مسجد اعظم که آقای شرعتمداری برای درس گفتن آمده بود رفته و از وی خواستند بدنبال تعطیل حوزه‌ها درس را رها نماید که ایشان با ناراحتی از منبر پاییت آمده و درس را تعطیل مینمایند. سپس تظاهرکنندگان بمنزل شیخ هاشم آملی و علامه طباطبائی سپس بمنزل وحید خراسانی میورند ودر ساعت ۱۰/۵ صبح ناصر مکارم شیرازی در مسجد امیرالمومنینی شروع به سخنرانی نمود و گفت شماها با هم همدست و هم زبان باشید قیام کنید اگر بمیریم همه با هم بمیرم و اگر زنده باشیم همه با هم زنده باشیم. همه با هم زنده باشیم. همه با هم زنده باشیم تا دست این حکومت یزیدی را کوتاه کنیم. جوانان مسلمان ما هم با شما هستیم و از شما جدا نیستیم و بعد در ساعت ۳ بعد از ظهر بمنزل شیخ حسین نوری رفتند و ایشان هم مطالبی باین شرح گفت این مزدور نادان بود که مطالبی پوچ در روزنامه نوشت انسانیکه خودش نادان و تحصیل کرده نباشد نمیتواند ملت را نگهدارد این مزدور مثل خفاش است خفاش زمانیکه روز باشد نور خورشید چشمش را اذیبت میکند این خفاش در نظ دارید با این مطالب و حرفهای غلط مردم مسلمان شیعه ایران را از خمینی دور سازد ما میمیریم ولی از امام خمینی جدا نیستیم تما پاکستان که ۳۰ میلیون شیعه دارد و عراق و افغانستان تمام شیعه‌ها از خمینی هستند و او ا جدا از خودشان نمیدانند. نظریه شنبه – نظری ندارد. نظریه یکشنبه – مفاد گزارش خبر مورد تایید است ضمنا مراتب بطور کامل طی تلفنگرام قبلا بعرض رسیده است. غانم. نظریه دوشنبه – شیخ حسین نوری از جمله روحانیون طرفدار خمینی و از محرکین وقایع اخیر قم میباشد که برابر رای کمیسوین حفظ امنیت اجتماعی به سه سال اقامت اجباری در خلخال محکوم گردیده و تاکنون اطلاعات مشموله بمنظور پیگیری و اعزام وی به محل معینه ادامه داشته لکن منتج به نتیجه نشده است. پارسا نظریه دوشنبه – صحت خبر و نظریه دوشنبه مورد تایید بوده در مورد معرفی طلاب آشوبگر بمانند سیدحسن شجاعی مازندرانی و سایرین بعد از رفع کامل آشوب تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. ضمنا مراقبت از نوری همدانی تداون داشته تا بتوان پی به محل اختفای وی برده. رهبر پاورقی: * به دنبال حادثه ۱۹ دی قم واکنشهای فراوانی در ایران روی داد. در اسناد بعدی برخی از این واکنشهای مردمی و گروهی یاد شده است و برخی دیگر در گزارشات ساواک منعکس نشده است. بعضی از اعلامیه‌های منتشر شده به مناسبت این حادثه عبارتند از: علما و وعاظ تهران و حومه، جامعه روحانیت کاشان، طلاب حوزه علمه قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه مشهد، روحانوین مبارز ایرانی خارج از کشور حوزه علمیه قم، جمعی از روحانیون تهران و… در نامه‌ایی که جامعه روحانوین تهران به مراجع تقلید نوشته بود، آدمده است: “…جای کمال تاثر و تاسف است که مقامات مسوول به جای اقدام جدی رای تنبیه توهین کننده، جسورانه به روی مردم مسلمان و بی‌پناهی که برای ادای وظیفه دینی و وجدانی خود در قم اقدام کرده‌اند، آتش گشوده جمعی بیگناه را مقتول و مجروح و متاسفانه مطلب در جراید تحریف و به گونه دیگری وانمود شده است.” (اسناد انقلاب اسلامی / ج ۳ صص ۲۳۶ و ۲۳۷) در اعلامیه حوزه علمه قم آمده است: “… عده‌أی بسیار از مدرم بی‌پناه در خیابناه چهار مردان را که به عنوان اعتراض به این دیکتاتوری و آدم کشی تجمع کردهب ودند به رگبار گلوله بستند.حتی بچه‌های خردسال را که از مدرسه به خانه میرفتند کشتند. برادران ایمانی! کاش میدیدید که چگونه بچه‌های کوچک را با باتون میزدند، تا سر حد مرگ کتک میزدند و حتی زنانی که به اعمال جلادانه و وحشیانه اعتراض میکردند مضروب مینمودند و لابد این را دموکراسی مینامند. و عجب این است که شاه جنایتکار باز هم دم از اسلام میزدند!… ” (اسناد انقلاب اسلامی / ج ۴/ صص ۳۸۷ و ۳۸۸ در صفحات بعد به مناسبت روز انتشار این اعلامیه‌ها به آنها اشاره خواهد شد. —————————- [۱۳۵۶/۱۰/۱۸]

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس