مجالس سخنرانی مذهبی در تعدادی از مساجد تهران-۱۳۵۷/۰۶/۰۱

نام کتاب:انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک جلد ۱۰ ( ۱۳۵۷/۶/۱ تا ۱۳۵۷/۶/۱۵ )
روزشمار: ۱۳۵۷/۰۶/۰۱
صفحه:۱
مجالس سخنرانی مذهبی در تعدادی از مساجد تهران از ساعت ۱۳۰۰ روز ۳۷/۰۶/۰۱ تا ساعت ۱۳۰۰ روز ۳۷/۰۶/۰۲، مجالس سخنرانی مذهبی در تعدادی از مساجد تهران بشرح زیر برگزار گردیده است: ۱- ساعت ۱۳۰۰ روز ۳۷/۰۶/۰۱، پس از خاتمه نماز جماعت در مسجد نبی اکرم واقع در منطقه کوکاکولای تهران، مجلسی با شرکت حدود دویست نفر در مسجد مذکور تشکیل گردیده است. در این مجلس واعظی بنام “شمس″ ضمن سخنرانی در بالای منبر اظهار داشته: میگویند “المامور معذور” و با گرفتن پانصد ریال آدم میکشند و ظلم میکنند، در صورتیکه عمله روزی ۸۰۰ ریال مزد میگیرد. یاد شده سپس در دنباله سخنرانی خود اضافه نموده: عده‌ای تصور مینمایند که جهنم پر شدنی است و وقتی نوبت سازمانیها (منظور کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت است) رسید، بالای آن خواهند نوشت ظرفیت تکمیل است. اظهارات یاد شده موجب خنده مستمعین حاضر در مجلس شده‌است. مجلس مذکور در ساعت ۱۴۱۵ روز مذکور بدون وقوع حادثه‌ای خاتمه یافته است. (دستور داده شد که مشارالیه دستگیر تا پس از تحقیقات و تکمیل پرونده از طریق دادسرای نظامی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد). ۲- ساعت ۱۳۱۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، مجلسی با شرکت حدود ۲ هزار نفر در مسجد ارک تشکیل شده است. در این مجلس واعظی بنام “شاهرخی” ضمن سخنرانی تحریک‌آمیز در بالای منبر اظهار داشته: بایستی مردم قیام نمایند صبر جایز نمی‌باشد. مجلس مذکور در ساعت ۱۴۱۵ روز مذکور، بدون وقوع حادثه‌ای خاتمه یافته است. (دستور داده شد که مشارالیه دستگیر تا پس از تحقیقات، پرونده‌اش تکمیل و از طریق دادسرای نظامی تحت پیگرد قرار گیرد). ۳- ساعت ۱۳۴۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، مجلسی با شرکت حدود ۱۵۰۰ نفر در مسجد صاحب‌الزمان واقع در خیابان آیزنهاور تشکیل شده است. در این مجلس واعظی بنام “صادقی” ضمن سخنرانی در بالای منبر اظهار داشته: دژخیمان دستگاه که سینمای آبادان را آتش میزنند و در قم، اصفهان و تبریز فجایع مینمایند، چگونه خود را مسلمان مینمامند. یاد شده بالا ضمن تشویق جوانان به مبارزه و قیام اضافه نموده: ما مجاهد و مسلمان هستیم و مارکسیست و کمونیست نیستیم و همین روزها منتظر دستور از آقای خمینی هستیم تا اقدامات عملی خود را شروع نمائیم. (دستور داده شد که مشارالیه دستگیر و پرونده او تکمیل تا از طریق دادسرای نظامی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.) ۴- ساعت ۱۳۴۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، پس از خاتمه نماز جماعت در مسجد امیر واقع در امیرآباد، مجلسی با شرکت حدود یکهزار نفر در مسجد مذکور تشکیل و شخصی بنام عبدالکریم موسوی* به منبر رفته و ضمن صحبت پیرامون شناخت انسان، به آتش‌سوزی سینما رکس آبادان اشاره و اظهار داشته: عده‌ای با آتش زدن سینما رکس آبادان سرپوش روی جنایات خود گذارده‌اند و میخواهند تا قضیه اصفهان و شیراز را لوث نمایند. واعظ مذکور سپس در مورد تناقض‌گوئی مندرجات روزنامه‌ها در اینمورد سخن گفته و اظهار داشته: یکروز مقصر بسته بودن درب سینما رکس آبادان را سرایدار معرفی مینمایند و روز دیگر مینویسند که موقع آتش سوزی شهود عینی را به سینما راه نداده‌اند معلوم نیست کدامیک صحیح است. مشارالیه در خاتمه سخنرانی خود اضافه نموده: مسائل عادی را فوری باطلاع مردم میرسانند ولی فاجعه سینمارکس آبادان را تا صبح روز بعد از مردم مخفی نگهداشته‌اند. ۵- ساعت ۲۱۱۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، پس از خاتمه نماز جماعت مغرب و عشاء مجلسی با شرکت حدود ۳۰۰ نفر در مسجد لرزاده واقع در میدان خراسان تشکیل و شخص ناشناسی در پائین منبر مبادرت به سخنرانی نموده ضمن صحبت پیرامون اختلافات حضرت علی (ع) و معاویه نتیجه بحث را به شبهای آینده موکول نموده است. ضمنا در مسجد مذکور سه برگ اعلامیه مضره در مورد جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بدیوار مسجد نصب بوده که طی آن دولت مسئول آتش سوزی قلمداد گردیده است. همچنین تعدادی اعلامیه خمینی اعلامیه خمینی درباره حوادث و وقایع اصفهان و شیراز در داخل قرآن قرار داده شده که مردم بهنگام قرائت قرآن، اعلامیه‌های داخل آنرا مطالعه نموده‌اند. ۶- ساعت ۲۲۱۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، مجلس سخنرانی با شرکت حدود ۲ هزار نفر در مسجد حضرت امیر‌المومنین واقع در امیرآباد تشکیل گردیده است. در این مجلس واعظی بنام فاکر ضمن سخنرانی مذهبی در بالای منبر به خمینی دعا نموده که جمعیت حاضر در مجلس سه بار جهت روح‌اله خمینی صلوات فرستاده‌اند. ضمنا پس از خاتمه سخنرانی واعظ مذکور، شخصی بنام عبدالکریم موسوی، منبر رفته و ضمن سخنرانی از جمعیت حاضر در مجلس خواسته که از پخش اعلامیه خودداری کنند تا اینگونه اقدامات آنها منجر به تعطیل مسجد نگردد. مشارالیه سپس در خاتمه سخنرانی خود پیرامون حکومت اسلامی صحبت کرده و اظهار داشته: حکومت در دست یکنفر، حکومتی استبدادی و سرمایه‌داری است. حکومت اسلامی، حکومت دموکراسی است. مجلس مورد بحث در ساعت ۱۰۰ روز ۳۷/۰۶/۰۲ بدون وقوع حادثه‌ای خاتمه یافته است. ۷- ساعت ۲۱۵۰ روز ۳۷/۰۶/۰۱، مجلس مذهبی با شرکت حدود ۳۰۰ نفر در مسجد نبی‌اکرم واقع در منطقه کوکاکولای تهران تشکیل گردیده‌است. در این مجلس واعظی بنام “بطحائی” سخنرانی تحریک آمیز در بالای منبر ایراد کرده که در این وقت یکی از مسئولین مسجد مذکور، بلند گوی مسجد را قطع نموده و ناطق به قطع بلندگو اعتراض و گفته: اگر قرار باشد کسی دستگیر و به زندان برود، من خواهم بود. در این هنگام مجددا بلندگو وصل شده و واعظ مذکور در دنبال سخنرانی خود اضافه نموده: ما باید وضعیت خود را روشن نمائیم. یا در صف انبیاء و مرسلین بایستیم و یا در صف هارون‌الرشید و معاویه و امروز هم بهمین نحو یا در صف علما و مراجع تقلید و یا در صف ظالمان . واعظ مذکور همچنین اضافه نموده: هزاران نفر را در اصفهان و قم و تبریز کشتند و میگویند اینها آشوبگرند. آیا معنی مسلمان این است که مراجع تقلید را تبعید و زندانی نمایند و در این ماه مبارک رمضان ۶۰۰ نفر از علماء را در کمیته نگهدارند. (دستور داده شد واعظ مذکور دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل دادسرای نظامی گردد) . مجلس مذکور در ساعت ۲۳۳۰ خاتمه یافت و جمعیت حاضر در مجلس به صورت عادی مسجد را ترک نموده‌اند. ۸- ساعت ۲۲۱۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، مجلس مذهبی با شرکت حدود ۱۵۰۰ نفر در مسجد بنی فاطمه واقع در خیابان سرچشمه تهران تشکیل گردیده است. در این مجلس واعظی بنام سیدحسن شجاعی ضمن سخنرانی پیرامون آزادی، اظهار داشته: این چه نوع آزادی است که مردم را بکشند و نه من و نه شما هیچکدام تامین جانی نداریم. من قبل از اینکه به مسجد بیایم، وصیت خود را مینویسم. دستگاه بدون اینکه بررسی نماید، مردم را قتل عام میکند. واعظ مذکور در خاتمه سخنرانی خود از جمعیت حاضر در مجلس خواسته که شعار نداده واعلامیه‌ای توزیع ننمایند تا بهانه‌ای باصطلاح بدست دشمن نیفتد. 9- ساعت ۲۲۳۰ روز ۳۷/۰۶/۰۱ مجلسی با شرکت حدود ۱۲۰۰ نفر در مسجد امیر واقع در خیابان امیر‌آباد تشکیل گردیده است. در این مجلس واعظی بنام سرفراز ضمن سخنرانی در بالای منبر از حکومت انتقاد و در زمینه استثمار افکار مردم بحث و گفته است که تعداد ۲۵ باب دبستان در اختیار داشته‌ام که دولت دبستانهای مزبور را مصادره کرده است. مشارالیه در سخنرانی خود دو بار نام روح‌الله خمینی را برده و برای او دعا نموده است. ۱۰- ساعت ۲۱۴۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱ مجلسی در مسجد صاحب‌الزمان واقع در خیابان آیزنهاور تشکیل گردیده و دو نفر از وعاظ بنامهای شیخ سبزواری و سعادتی در مجلس مذکور سخنرانی نموده‌اند. در پشت درب یکی از توالتهای مسجد مذکور شعارهای مضره‌ای تحت عناوین: مرگ بر… – درود بر شهدای آبادان نوشته شده است. ۱۱ – ساعت ۲۳۵۰ روز ۳۷/۰۶/۰۱ پس از خاتمه سخنرانی شخص ناشناسی در مسجد “علی اکبر” تهران حدود ۳ هزار نفر از حاضرین در مجلس، در مقابل مسجد مذکور اجتماع و ضمن انجام تظاهرات، اعلامیه‌های مضره خمینی بین آنها توزیع و جمعیت مذکور توسط مامورین انتظامی متفرق شده‌اند. ۱۲ – ساعت ۲۲۴۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱، شخص ناشناسی حدود ۱۵ برگ اعلامیه مضره تحت عنوان “ندای اسلام” که در آن اشاره به حادثه سینما رکس آبادان و حوادث اخیر شهرستانها شده است، بداخل شبستان مسجد اعظم شهر کرج پرتاب نموده و سپس با استفاده از تاریکی شب متواری گردیده است. ۱۳ – از ساعت ۱۳۲۵ روز ۳۷/۰۶/۰۱ مجلسی با شرکت حدود ۳۵۰ نفر در مسجد جامع بازار تهران برگزار گردیده است. در این مجلس واعظی بنام “شبستانی” بمنبر رفته و در سخنرانی خود ضمن تجلیل از روح‌الله خمینی، از وی بعنوان “امام” نام برده و انتقاداتی از دستگاههای خبری رادیو تلویزیون نموده و گفته: باید در برابر زورگویان سد ایجاد کرد و با این سد مانع نفوذ استعمار شد. عامل ایجاد چنین سدی علماء اسلام میباشند. ناطق سپس با عنوان اینکه باید در مقابل ظالم قیام کرد، برای جنگجویان فلسطینی دعا کرده و گفت: برای حل مشکلات باید امام زمان (ع) ظهور کند تا حکومت اسلامی برقرار گردد. (دستور داده شد مراقبت از منبر یاد شده ادامه یافته تا در صورتیکه به ایراد مطالب تحریک‌آمیز ادامه داد، دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد). ارزیابی خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست‌وزیری اعلام گردیده است. پاورقی: * آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در سال ۱۳۰۵ ش در شهرستان اردبیل و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. پس از تحصیلات مکتب خانه‌ای و آموزش بوستان و گلستان و… به فراگیری دروس دینی پرداخت و مقدمات را در شهر خود و سطح را در حوزه علمیه قم و خارج را در همین حوزه و نزد آیات بروجردی و حجت آموخت، وی در سال ۱۳۲۶ راهی حوزه علمیه نجف شد و تحت تعلیم آقایان حکیم، شیخ کاظم شیرازی، سیدمحمود شاهرودی، ابوالقاسم خویی و … قرار گرفت. پس از دو سال به قم بازگشت و بار دیگر آموخته‌هایش را نزد اساتید آن شهر تعمیق بخشید. در سال ۱۳۳۹ به اردبیل بازگشت و هشت سال در زادگاهش ماندگار شد اما با فشار حکومت به تهران هجرت داده شد. آیت‌الله موسوی اردبیلی همیشه تحت نظر ساواک بود. چه در قم، چه در اردبیل و چه در تهران. مرکز فعالیتهای سیاسی او در تهران، مسجد امیرالمومنین بود. وی پس از انقلاب عضو موسس حزب جمهوری اسلامی بود. در شورای انقلاب نیز عضویت داشت و از طرف امام خمینی به سمت دادستان کل کشور منصوب شد. وی پس از شهادت دکتر بهشتی در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ به ریاست دیوان عالی کشور رسید. آیت‌الله موسوی اردبیلی مدتی نیز امام جمعه موقت تهران بود. ————————————- [۱۳۵۷/۰۶/۰۱]

ممکن است بپسندید...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس