مثالی دیگر برای شرح حال منافق

آیه ۱۹ ؛ ۲۰ سوره بقره

+ در این‌مثال قرآن صحنه زندگى آن‌ها را به‌شکل دیگرى ترسیم مى‏نماید:

شبى است تاریک و ظلمانى پرخوف و خطر، باران به شدت مى‏بارد، از کرانه‏هاى افق برق پرنورى مى‏جهد، صداى غرّش وحشت‌زا و مهیب رعد، نزدیک است پرده‏هاى گوش را پاره کند، انسانى بى‏پناه در دل این دشت وسیع و ظلمانى و پرازخطر، حیران و سرگردان مانده است، باران پر پشت، بدن او را مرطوب ساخته، نه پناهگاه مورد اطمینانى وجود دارد که به آن پناه برد و نه ظلمت اجازه مى‏دهد گامى به سوى مقصد بردارد. آن‌ها هرلحظه خطررا دربرابر خود احساس مى‏کنند، چراکه در دل این‌بیابان نه کوهى به‌چشم مى‏خورد، و نه درختى تا ازخطر رعدوبرق و صاعقه جلوگیرى کند، هرآن ممکن است هدف صاعقه‏اى قرارگیرند و در یک‌لحظه خاکستر شوند!. خلاصه نمى‏داند چه‌کند، مضطرب و پریشان، حیران و سرگردان بر جاى خود ایستاده، نه راهى درمیان شن‌هاى بیابان پیدا است و نه راهنمایى که در پرتو هدایت او گام بر دارد. حتى این‌خطر وجوددارد که غرّش رعد، گوش آن‌ها را پاره و نور خیره‏کننده برق چشمشان را نابینا کند.

+ منافقان درست به چنین‌مسافرى مى‏مانند، آن‌ها در میان مؤمنان روز- افزون که همچون سیل خروشان و باران پرپشتى به هرسو پیش مى‏روند قرارگرفته‏اند افسوس که به پناهگاه مطمئن ایمان، پناه نبرده‏اند تا از شر صاعقه‏هاى مرگبار مجازات الهى نجات یابند. جهاد مسلحانه مسلمین در برابر دشمنان همانند خروش رعد و صاعقه بر سر آن‌ها فرود مى‏آمد، گاهگاه فرصتهایى، براى پیداکردن راه حق نصیبشان مى‏شد و اندیشه‏هاشان بیدار مى‏گشت، ولى افسوس که این بیدارى همچون برق آسمان دیرى نمى‏پائید تا مى‏خواستند چند گامى بردارند خاموش مى‏شد و تاریکى غفلت و سپس توقف و سرگردانى جاى آن را مى‏گرفت. پیشرفت سریع اسلام همچون برق آسمانى چشم آن‌ها را خیره کرده بود، و آیات قرآن که پرده از رازهاى نهانی‌شان برمى‏داشت همچون صاعقه‏ها آن‌ها را هدف قرارمى‏داد، هردم احتمال مى‏دادند آیه‏اى نازل گردد و پرده از رازهاى دیگرى بردارد و رسواتر شوند. منافقان از این نیز وحشت داشتند که با علنى شدن اسرارشان فرمان جنگ از طرف خدا با این دشمنان خائن داخلى صادرشود و مسلمانان که در آن‌روز قوى و نیرومند بودند بر آن‌ها، حمله کنند. از این آیات به خوبى استفاده مى‏شود که منافقان در وحشت و سرگردانى سختى درمدینه قرارداشتند، آیات با لحن شدید و قاطعى پى درپى همانند رعدوبرق آسمانى برضد آن‌ها نازل مى‏شد، و هرآن احتمال این مى‏رفت که دستور مجازات و یا حد اقل اخراج آنها از مدینه صادر گردد.

+ اگر چه شان نزول این آیات، منافقان عصر پیامبر است اما باتوجه به اینکه خط نفاق در هرعصر و زمانى، دربرابر خط انقلاب‌هاى راستین وجودداشته و دارد به منافقان همه اعصار و قرون گسترش مى‏یابد، و ما با چشم خود تمام این نشانه‏ها را یک به یک و مو به مو در مورد منافقان عصر خویش، مى‏یابیم، سرگردانى آن‌ها، وحشت و اضطرابشان و خلاصه بى‏پناهى و بدبختى و سیه‏روزى و رسوایى آن‌ها را درست همانند همان مسافرى که قرآن به روشن‌ترین وجهى حال او را ترسیم کرده است مشاهده مى‏کنیم.

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس