مغضوب علیهم و ضالین کیانند؟

جدا کردن این دو از هم در آیات فوق نشان مى‏دهد که هر کدام اشاره به گروه مشخصى است.

در اینکه فرق میان این دو چیست سه تفسیر وجود دارد:

۱- ” مغضوب علیهم” مرحله‏اى سخت‏تر و بدتر از” ضالین” است، و به تعبیر دیگر” ضالین” گمراهان عادى هستند، و مغضوب علیهم، گمراهان لجوج و یا منافق.

۲- مراد از “ضالین” منحرفین نصارى و منظور از “مغضوب علیهم” منحرفان یهودند.(باید توجه داشت که اینگونه تعابیر در حقیقت از قبیل تطبیق کلى بر فرد است، نه انحصار مفهوم “مغضوب علیهم” و “الضالین” در یک فرد یا گروه خاص)

+ این برداشت به خاطر موضع‏گیریهاى خاص این دو گروه در برابر دعوت اسلام مى‏باشد

+ همانگونه که قرآن هم صریحا در آیات مختلف بازگو مى‏کند، منحرفان یهود، کینه و عداوت خاصى نسبت به دعوت اسلام نشان مى‏دادند.

+ اما منحرفان از نصارى که موضعشان در برابر اسلام تا این حد سرسختانه نبود، تنها در شناخت آئین حق گرفتار گمراهى شده بودند، از آنها تعبیر به” ضالین” شده.

۳- این احتمال نیز وجود دارد که “ضالین” به گمراهانى اشاره مى‏کند که اصرارى بر گمراه ساختن دیگران ندارند در حالى که” مغضوب علیهم” کسانی هستند که هم گمراهند و هم گمراهگر، و با تمام قوا مى‏کوشند دیگران را همرنگ خود سازند!.

+++++

چنین به نظر مى‏رسد که جامعترین این تفاسیر همان تفسیر اول است تفسیرى که بقیه تفسیرها در آن جمع است و در حقیقت مصداقى از مصادیق آن محسوب مى‏شود بنا بر این دلیلى ندارد که ما مفهوم وسیع آیه را محدود کنیم.

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس