چرا همواره درخواست هدایت به صراط مستقیم از خدا مى‏کنیم؟

آیه ۶ سوره حمد

اولا: انسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و انحراف درباره او مى‏رود، به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که او را بر راه راست ثابت نگه دارد.

ثانیا: هدایت همان پیمودن طریق تکامل است که انسان تدریجا مراحل نقصان را پشت سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد. این را نیز مى‏دانیم که طریق تکامل نامحدود است و به سوى بى‏نهایت هم چنان پیش مى‏رود.بنا بر این جاى تعجب نیست که حتى پیامبران و امامان از خدا تقاضاى هدایت “صراط مستقیم” کنند، چه اینکه کمال مطلق تنها خدا است، و همه بدون استثناء در مسیر تکاملند چه مانع دارد که آن‌ها نیز تقاضاى درجات بالاترى را از خدا بنمایند.

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس