پخش نامه علماء حوزه علمیه قم به نخست‌وزیر در مدرسه فیضیه – ۱۳۴۴/۰۸/۲۰

نام کتاب:امام در آئینه اسناد سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد شهربانی جلد ۳
روزشمار: ۱۳۴۴/۰۸/۲۰
صفحه:۳۲۴
تاریخ: ۴۴/۹/۲۰ شماره: ۵/۲۶۴۰ از: شهربانی قم به: شهربانی کل کشور – تیمسار ریاست محترم اداره اطلاعات محترما یک برگ از اعلامیه‌هایی که به عنوان (نامه سرگشاده جمعی از حجج و فضلا حوزه علمیه قم به نخست‌وزیر) که شب گذشته در مدرسه فیضیه پخش گردیده جهت استحضار و ملاحظه به پیوست تقدیم می‌گردد. رئیس شهربانی قم سرهنگ حمید اکسیر به فرموده در تعقیب سابقه به دفتر ویژه – ساواک اطلاعیه داده شد. ۹/۲۲ تاریخ: ۴۴/۸/۳۰ نامه سرگشاده جمعی از حجج اسلام و فضلاء حوزه علمیه قم به نخست‌وزیر رونوشت دیوانعالی کشور بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب آقای نخست‌وزیر؛ بیش از یک سال است که پیشوای عالیقدر و مرجع تقلید شیعه حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی ادام‌الله ظله برخلاف قانون در زندان استعمار (ترکیه) تحت‌نظر و سپس در عراق به‌طور تبعید به‌سر می‌برند. در طی این مدت مردم ایران بویژه حوزه علمیه قم از رهبریهای ارزنده و تعالیم و تربیتهای فروزنده ایشان محروم بوده و با کمال بی‌صبری در انتظار قدوم شریف ایشان دقیقه‌شماری کرده‌اند. وضع مسلمانان و روش ناهنجار دولتهای غیرملی به جایی کشیده که مرجع دینی یک ملت نتواند احکام الهی را صریحا بیان کند و از آزادی ملت و استقلال کشور خود دفاع نماید و به جرم اعتراض (به کاپیتولاسیون منفور) بیش از یک سال در حال تبعید و ناراحتی به‌سر برد آری به جرم اعتراض به کاپیتولاسیون یعنی به‌جرم اعتراض به لایحه‌ای که می‌گوید ملت ایران باید در برابر اراده و خواسته‌های اجانب تسلیم و حق هرگونه دفاع از مال و جان و ناموس خود نداشته باشد. ما نفهمیدیم اگر کاپیتولاسیون به نفع و صلاح ملت است چرا یک روز برای الغای آن جشنها گرفتند و الغای آن را از افتخارات هیأت حاکمه آن روز شمردند؟ و اگر به ضرر است چرا دو مرتبه آن را با وضع فجیعتری به ملت ایران تحمیل کردند؟ آیا دولتها فکر نمی‌کنند این مملکت آتیه‌ای دارد، نسل دیگری در پی این نسل است، تاریخ پس از این کارهای ما را دقیقا بازگو می‌کند، نسل آینده گذشته‌ها را مورد بررسی قرار داده و در صفحات تاریخ واقعیت کردار ما را رنگین یا ننگین مجسم می‌سازد؟ آن‌روز که بزرگ مرجع جهان شیعه مرحوم آیت‌الله حاج میرزا محمدحسن شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود شاید هیأت حاکمه که پافشاری زیاد برای خنثی کردن آن حکم داشت خیال نمی‌کرد تاریخ آینده با قضاوت صحیح خادم و خائن را مشخص نموده و هر یک را در صفحه‌ای به عظمت و حقارت، به خدمت یا خیانت معرفی کرده و در معرض افکار جهانیان قرار می‌دهد. آن‌روز که نابغه شرق سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای گسستن زنجیرهای استعمار و مبارزه با خودکامگی و استبداد قد علم کرد و لوای آزادیخواهی برافراشت زمامداران آن روز تصور می‌کردند با تهمتهای ناروا، تحریف حقایق و تبعید آن مجاهد رشید می‌توانند تاریخ را مسخ نموده و افکار نسلهای آینده را منحرف سازند، ولی اکنون برخلاف تصور آنها تاریخ قضاوت می‌کند که هیأت حاکمه آن روز ایران با سرپیچی از راهنماییهای آن بزرگ مرد، ملت ایران را از سعادت و سیادتی که به آنها رو آورده بود محروم نموده و با تبعید او رشد و ترقی را از آسیا به جانب آفریقا سوق داد. تاریخ دائما گذشته‌ها را به صورت نوبتی تجدید می‌کند: امروز همان بزرگ مرجع شیعه و همان نابغه شرق هر دو در شخصیت حضرت (آیت‌الله العظمی آقا[ی] خمینی متمثل شده و تاریخ همان آزادیخواهی، همان مبارزه با استعمار و استبداد، همان تبعید و همان محرومیت ملت ایران را به صورت تازه منعکس می‌سازد؛ با این تفاوت که مردم امروز ایران در تشخیص حقایق از خرافات و تمیز خادم از خائن دقیقتر و در برابر افکار متضاد بهتر از عهده قضاوت برمی‌آیند. امروز هیأت حاکمه ایران هرگونه آزادیخواهی، تظلم، شکوه از فقر و بیچارگی، و بالاخره هرگونه مبارزه با عوامل فساد و ایادی استعمار را با تهدید، ارعاب، حبس، شکنجه، تبعید و اعدام پاسخ می‌دهد و دائما کوشش می‌کند نفسها را در سینه‌ها خفه سازد و خفقان را بیشتر گسترش دهد، روزی نمی‌گذرد که خبر تازه موحشی به گوش نخورد و ناراحتی جدیدی به سراغ مردم نیاید درهای زندانها و شکنجه‌گاهها به روی مردم باز است، محاکم دربسته نظامی بی‌حساب به حسابها رسیدگی می‌کند، ملت از جریان روزمره مملکت به‌هیچ وجه اطلاعی ندارد، برخلاف خواسته سازمانها[ی] پلیسی چیزی در روزنامه‌ها منعکس نمی‌شود، دسته‌دسته مردم رشید به اعدام و تبعید و حبسهای طویل‌المدت محکوم می‌شوند و ملت از سبب جریان محاکمه آنان خبری پیدا نمی‌کند. هنوز حبسهای دسته‌جمعی، اعدام، شکنجه، آزار روحانیون و مردم متدین پایان نیافته که خبر ناراحت‌کننده تازه‌ای افکار را به خود مشغول نموده و خانواده‌هایی را تحت ناراحتی قرار داده است. شایع است که به تازگی متجاوز از صد نفر دانشجو و کسبه وروحانی را در ظرف یک دو روز به جرم شرکت در جلسات دینی گرفته‌اند و پدرها و مادرها از جرم و یا از علت جلب و مکان و احوال آنان هیچ‌گونه اطلاعی ندارند و بازار مسلمانها را سیاه و تجار محترم نوعا رو به ورشکستگی می‌روند و کسی جرأت حقگویی ندارد. این است معنی آزادی در مملکت دمکراسی ایران! درست است که در سایر کشورها ناراحتیهایی نیز وجود دارد ولی تفاوت فاحش است بین دولتهایی که به‌خاطر ملت با استعمار می‌جنگند و دولتی که به خاطر استعمار با ملت می‌جنگد. آقای هویدا ملت ایران نمی‌تواند ببیند مرجع تقلید و پیشوای مذهبی خود در تبعید و سایر رهبران ملی محدود بوده باشند و با این حال ساکت نشسته و به کارها و هیأت حاکمه صحه گذارند. شما خیال نکنید با انتقال حضرات آیت‌الله العظمی آقای خمینی از ترکیه به عراق می‌شود احساسات افروخته این ملت را خاموش کرد ادامه تبعید حضرت آیت‌الله خمینی در هر جا و به هر صورتی که باشد مایه ناراحتی و خشم عموم ملت است. آقای هویدا هرچه در نظر شما محترم است: وجدان، مذهب، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر با این طرز حکومت مخالف است. شما یقین بدانید حکومتهایی که پایه آن بر ظلم و ستم به ملت است بقا و ثباتی ندارد. الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. (قد مکرالذین من قبلهم فاتی‌الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم و اتیهم العذاب من حیث لایشعرون) ما در خاتمه متذکر می‌شویم لازم است به این وضع اسفناک خاتمه داده شود و با ارجاع حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی به قم و خاتمه دادن به حبس، شکنجه، اعدام و مبارزه با دین و ملت شکاف بین مردم و دولت را پر کنید. ما تا به‌حال کرارا به منظور صلاح ملک و ملت تذکراتی به شما و دولتهای قبلی داده و عواقب سوء ظلم و ستم را متذکر شده‌ایم. امید است که تذکرات مشفقانه ما مورد قبول واقع شود. ابوالفضل النجفی‌الخوانساری، علی حیدری نهاوندی، حسن حسن‌زاده‌آملی، حسینعلی منتظری، علی المشکینی‌الاردبیلی، عبدالرحیم الربانی‌الشیرازی، سیدمحمدرضا سعیدی، حسین نوری، سیدیوسف تبریزی، مهدی الحسینی‌الروحانی، علی قدوسی، علی‌اکبر مسعودی، حسین المظاهری، مرتضی مقتدایی‌اصفهانی، محمدمهدی ربانی، اکبر هاشمی، محمدمهدی گیلانی، محمدحسن مسجدجامعی، ابوالقاسم مسافری، یحیی فاضل‌همدانی، محسن حرم‌پناهی، رضا گلسرخی‌کاشانی، سیدحسن طاهری، علم‌الهدی اهوازی، الاحقر عبدالعظیم محصلی، سیدعبدالمجید ایروانی، عباس محفوظی، محمدعلی گرامی، کریمی، العبد محسن الخراسانی، الاحقر محمد الشاه‌آبادی عفی‌عنه، مصطفی اعتمادی، یدالله پورهادی، سیدمحمدعلی موسوی، محمدباقر حسنی، جوادی‌آملی، سیداحمد موسوی، مهدی الحائری، ابوالفضل علمایی، هاشم تقدیری، یحیی انصاری، محمد مؤمن، احمد آذری‌قمی، محمدحسین خامنه، سیدحسین خلخالی، یعقوب الموسوی‌الزنجانی، غلامحسین عابدی، یوسف صانعی، مصطفی زمانی نجف‌‌آبادی، الشیخ محمد همدانی، محمدکاظم شرفی یزدی، علی کاظمی، سیدمحمود دعایی، سیدابوالفضل الموسوی التبریزی، احمد آیتی‌اصفهانی، سیدمحمدصادق زیارتی، عبدالحسین معزی‌تهرانی، محمد خندق‌آبادی، قاسم تهرانی، میرآقا موسوی زنجانی، علی احمدی، محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی منتظری، سیدصدرالدین طاهری شیرازی، حجت‌الله کیانی، محی‌الدین فاضل‌هرندی، علینقی فرائی‌زنجانی، محمدصدرالدین طباطبایی‌مهریزی، غلامرضا زندی، محسن دوزدوزانی، علی تهرانی‌پهلوانی، فتح‌الله شهاب، سیدمحمد حسینی، مهدی کروبی، حسین مفید دلیجانی، حجت کشفی، غلامحسین ایزدی، سیدمحمدتقی محصل همدانی‌یزدی، سیدمحمدتقی شاهرخی خرم‌آبادی، ابوالقاسم وافی‌یزدی، محسن فیاض، سیدجعفر حسینی‌یزدی، جواد حاتمی، مهدی مؤیدی، محمدعلی شرعی، محمد عبایی خراسانی، محمدرضا مؤیدی، عباس شیرازی‌رفسنجانی، سیدجواد موسوی، عبدالعلی معزی‌طهرانی، سیدتقی موسوی‌درچه، لطفعلی فقیهی، محمدتقی نصیری‌سمنانی، محمد فاکرخراسانی، محمدباقر شریعتی‌سبزواری، محمد اشرفی‌اصفهانی، سیدحسن شجاعی کیاسری، سیداحمد موسوی‌اصفهانی، محمدحسین نبی‌پور، یحیی سلطانی‌اصفهانی، محمدمهدی غفاری‌تهرانی، حبیب‌الله مرزوقی شمیرانی دین‌پرور، عباس مناقبی یزدی، علی‌اکبر ناطق تهرانی، محمد آقارحیمی اصفهانی، سیدحسن اسمعیلیان، فضل‌الله قاسمی، سیدفخرالدین هاشمی، محمدرضا رحیمی، علی یزدانی، علیرضا احمدی، حسن حبیب‌اللهی، حسن صالحی، رضا مطلبی، مهدی تسلیمی، السیدمجتبی الموسوی الکاشانی، سیدهادی هاشمی، سیدمحمود سجادی، محمدباقر منتظری، سیدباقر موسوی، محمد جعفری‌رودسری، محمد رزاق‌پورکرمانی، سیدمحمود هاشمی، علی‌اصغر طاهری کنی، خلیل صادقی، احمد توکلی، حسین کریمی، سیدمحمد مدنی، عبدالرسول شاهرخی، سیدمحمدکاظم ارفع، غلامحسین فلاح، حسین نبوی‌خوئی، الاحقر سیدجعفر کاظمی اصفهانی، حجت‌الله ساکی خرم‌آبادی، الاحقر سیدمحمدتقی کاظمی‌اصفهانی، ابوالقاسم جلالی، حجت‌الله القاسمی، محمدحسین غفاریان، سیدعلیرضا حسینی‌کجانی، غلامرضا ملا یوسفی، الاحقر بزرگ کازرونی، سیدمحمد فقیه‌زاده مطهری یزدی، عیسی خطیبی گیلانی، نورالله طبائی، سیدعلی متقی‌مازندرانی، عباس حسنی‌کرمانی، محمد محمودی تویسرکانی، محمدحسین املائی‌اصفهانی، محمدعلی دهخدا کرمانی، سیدضیاءالدین نجم الهدی یزدی، محمدحسین زندی، مرتضی ربانی، عبدالحسین کرم‌الهی خرم‌آبادی، سیدمحمد شاهرخی، محمدابراهیم مجیدی، محمداسمایل غائبی، محمد رهنما، حسین طالبی، فتحعلی صاحب‌الزمانی، اسدالله روح‌الله نجف‌آبادی، فتح‌الله امید، رسول پناهنده، محمدعلی روحانی‌خراسان، جابر صباری، جعفر حسینی، نصرالله صالحی، محمدرضا یاسینی، ضیاءالدین الحسینی‌اشکوری، حسن تهرانی، قربانعلی ذوالقدری زنجانی، هادی دولت، مهدی مهدی مهدوی. ———- [۱۳۴۴/۰۸/۲۰]

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس